Payday Loans
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

KM75.00

KM120.00

KM0.00
KM200.00
KM0.00
KM0.00
KM0.00

KM0.00
KM0.00
KM20.00

Šta je perzijski ćilim?

Perzijski ćilim je poput slike na podu koja u sebi nosi hiljadugodišnju ljubav i čežnju. Sama kompozicija ćilima, njegove boje i motivi, oslikavaju ljubav, dobronamjernost i želje ljudi koji su živjeli na Istoku stotine godina unazad.

Više o Galeriji Isfahan

Kontakt info - Sarajevo

Persia d.o.o. - Galerija Isfahan
Sarači 77, Morića Han
71000 Sarajevo, Baščaršija

Telefon: +387 33 535 172
Fax: +387 33 237 429
Email: info@isfahan.ba
web: http://www.isfahan.ba

Kontakt info - Mostar

Galerija Isfahan - Mostar
Ulica Mala Tepa 18.
36000 Mostar

Telefon: +387 36 551 186
Email: info@isfahan.ba
web: http://www.isfahan.ba